Zasady domu

Liczba odwiedzających: 7295
Zasady

Wszyscy mieszkańcy domu zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

- Staramy się aby w naszym domu każde dziecko w spokojnej i serdecznej atmosferze czuło się bezpieczne i zadbane.

- Witamy się miłym słowem, nie używamy wulgaryzmów, zachowujemy się kulturalnie w stosunku do innych.

- Czynnie uczestniczymy w życiu domu, przedstawiamy własne propozycje spędzania czasu wolnego i liczymy się ze zdaniem innych.

- Wywiązujemy się z powierzonych obowiązków i zadań.

- Dbamy o własne zdrowie, wygląd oraz wystrój i czystość w domu.

- Szanujemy i dbamy o pomieszczenia wspólnego użytkowania, ich wyposażenie i rzeczy własne.

- Wywiązujemy się z obowiązku szkolnego, systematycznie przygotowujemy się do lekcji i dążymy do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce.

- Przestrzegamy rozkładu dnia.