Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

24 grudnia dniem wolnym

Data: 20.11.2019 r., godz. 00.00    741
Zarządzenie Nr 2/11/2019
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia dla pracowników administracji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.

Na podstawie § 44 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 101/366/2016 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 września 2016 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie .
§ 2.
Odpracowanie dnia, o którym mowa w § 1 nastąpi 07 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach 07.30 – 15.30.
§ 3.
O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronie www.domdladzieci.pl oraz wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 2/11/2019
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia dla pracowników administracji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.

Na podstawie § 44 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 101/367/2016 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 września 2016 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie .
§ 2.
Odpracowanie dnia, o którym mowa w § 1 nastąpi 07 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach 07.30 – 15.30.
§ 3.
O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronie www.domdladzieci.pl oraz wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.