Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

04 maja 2021 r. dniem wolnym

Data: 27.04.2021 r., godz. 00.00    505
Zarządzenie Nr 04/04/2021
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników biurowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie.

Na podstawie:
- art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
- art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
- art. 7 pkt 3 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późń zm.),
- § 44 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 101/366/2016 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 września 2016 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku ze świętem 1 Maja przypadającym w 2021 r. w sobotę ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników biurowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie – dzień 04 maja 2021 r. bez odpracowywania.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 03/04/2021
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników biurowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie.

Na podstawie:
- art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
- art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
- art. 7 pkt 3 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
- art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późń zm.),
- § 44 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 101/367/2016 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 września 2016 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku ze świętem 1 Maja przypadającym w 2021 r. w sobotę ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników biurowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie – dzień 04 maja 2021 r. bez odpracowywania.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.