Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Data: 02.02.2023 r., godz. 10.34    Liczba odwiedzających: 559

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących narzędzi :
·      aplikacji mobilnej mZUS  od tego roku wnioski można złożyć za pośrednictwem tej bezpłatnej aplikacji. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
·       Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
·       portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
·       bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL. 

Kiedy wypłata świadczenia
Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:
· do 30 kwietnia 2023 r. wypłata  świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
· w maju 2023 r. – wypłata  do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
· w czerwcu 2023 r. – wypłata  do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
· w lipcu 2023 r. - wypłata do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
· w sierpniu 2023 r. – wypłata do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców - świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce:
· obywatelom UE/EFTA,
· pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku należy  dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
· obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, w języku ukraińskim. Wniosek  można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

 

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+.