Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

REKRUTACJA NA STANOWISKO WYCHOWAWCY

Data: 24.08.2017 r., godz. 00.00    1435
DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DOM DLA DZIECI NR 1 W WYSZKOWIE
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO – WYCHOWAWCA
1. Nazwa i adres jednostki:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie
Ul. Dworcowa 3A, 07-200 Wyszków.
2. Określenie stanowiska:
Wychowawca.
3. Rodzaj umowy:
Umowa o pracę od 01.09.2017 r.
4. Wymiar czasu pracy:
Pełny etat.
5. Kandydaci/kandydatki powinny spełniać wymagania:
1) wykształcenie wyższe – wg art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych;
3) komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
4) wysoka kultura osobista, profesjonalizm.
6. Zakres wykonywanych zadań:
1) organizacja pracy z grupą oraz pracy indywidualnej;
2) prowadzenie teczek osobowych wychowanków;
3) przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia;
4) przygotowywanie posiłków, planowanie i robienie zakupów, utrzymywanie porządku;
5) współpraca ze społecznością domu oraz zespołem wychowawczym.
7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy;
2) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
3) kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do biura Placówki ul. I Armii W. P. 89 A, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 30.08.2017 r.