Foto

Jesteś tutaj:

Nasza Placówka

8236
Od 1 września 2016 roku nasza Placówka mieści się w Wyszkowie. Mamy dwa nowe jednorodzinne domy położone w centrum miasta. Każdy z nich jest dobrze wyposażony i dostosowany dla 14 wychowanków. W obydwu domach mieszkają szczęśliwe dzieci, pełne sympatii i serdeczności. Maja blisko do szkoły, kina, na basen i na zakupy.

W każdym domu pracuje 6 wychowawców, jednym z nich jest koordynator, który kieruje całym zespołem. Koordynator to ktoś, kto ma umiejętności i talent do zjednywania sobie ludzi oraz motywowania ich do realizacji celów. On daje zespołowi energię i natchnienie, wyznacza zadania i podtrzymuje na duchu w trudnych sytuacjach.

Wychowawcy wspólnie z dziećmi tak organizują czas, aby zadania wykonać szybko i sprawnie, a każdą wolną chwilę wykorzystać na zabawę i aktywny wypoczynek.

Historia naszej Placówki sięga jednak do roku 1991, kiedy to decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce został utworzony Państwowy Dom Dziecka w Dębinkach. Początkowo było w nim 25 wychowanków, ale już w następnym roku liczba dzieci wzrosła do 85. W przeciągu następnych 8 lat liczba wychowanków wahała się w granicach 50 – 90 osób.

Od 1 stycznia 1999 roku Państwowy Dom Dziecka zmienił nazwę na Dom Dziecka. Liczba wychowanków i wychowawców zmniejsza się z roku na rok.

W listopadzie 2006 roku Dom Dziecka zostaje przekształcony w Wielofunkcyjna Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą obejmująca placówkę socjalizacyjna i i interwencyjną. Podlega ona pod Powiat Wyszkowski.

Od 27 grudnia 2012 roku placówka zmienia nazwę na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą.

Od marca 2014 roku dyrektorem Placówki zostaje pani Alicja M. Zapolska, w Placówce przebywa wtedy 28 wychowanków.

Od grudnia 2014 roku do marca 2015 roku w Powiecie Wyszkowskim trwają przygotowania procesu inwestycyjnego budowy Domów dla Dzieci w Wyszkowie.

We wrześniu 2015 roku wbito pierwszą łopatę pod fundamenty naszych domów. Po dziesięciu miesiącach intensywnych prac, budynki zostały oddane do użytkowania. I tak to , dzięki zabiegom, wysiłkom i pracy wielu ludzi 1 września 2016 roku przeprowadziliśmy się z Dębinek do naszych nowych Domów w Wyszkowie.