Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

DZIEŃ WOLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

Data: 06.12.2018 r., godz. 00.00    722
Ustalono dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 w Wyszkowie .

Odpracowanie dnia, o którym mowa powyżej nastąpi 15 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach 07.30 – 15.30.